Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Život ve vodě a kolem ní

25. 6. 2018

Projekt ZŠ a MŠ Horní Heřmanice byl podpořen grantem z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018.

Celý projekt se zabývá ekosystémem voda. Budeme se zajímat o nám dostupné vodní plochy – rybník, potok, potůček, řeka, tůně, studánka, kaluže a jejich okolí. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na děti předškolního a mladšího školního věku.

Jsme vesnická škola a většinu cílových vodních ploch jsou nám dostupné. Poznáváme a sledujeme vodní plochy během celého roku. Zjišťujeme, se kterými zvířaty, rostlinami se zde můžeme potkat. Sledujeme vztahy mezi jednotlivými organismy a rozdíly mezi rozmanitostí života jednotlivých vod. Děti se učí pracovat s dalekohledy, lupou, hledají v encyklopediích, popisují vodní živočichy, ptáky, rostliny,… Sledujeme zásahy člověka do jednotlivých vodních ploch.

V plánu máme navštívit přírodní rezervaci Maštale, kde strávíme několik dní. Můžeme tu po celý den sledovat život kolem nejednoho většího rybníka, protéká kolem potůček a hlavně se zde seznámíme s několika studánkami. Nabízí se nám tu možnost pozorovat rybník i během noci a zaznamenat, co se zde děje.

Výsledkem budou záznamy dětí o pozorování, jejich zápisky. V rámci projektu připravujeme pro děti hry s danou tématikou. Budeme také poznávat různé vlastnosti vody formou pokusů. Práce v terénu přinese dětem nejintenzivnější zážitky a vše si snáze zapamatují. Nejvyšším cílem je uvědomělé a zautomatizované chování dětí o tomto ekosystému. 

Hlavním přínosem tohoto projektu bude poznání dětí o vodním ekosystému, o jeho ochraně, respekt, který máme k němu a přírodě mít. Děti budou mít vědomosti o výskytu živočichů a rostlin a o jejich vzájemných vztazích v různých typech vodních ploch.

Markéta Kaňková, vedoucí projektu

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy