Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

V Žamberku začínají budovat Skřítkovu naučnou stezku

26. 10. 2018

Realizace v rámci projektu č. 65: „Skřítkova naučná stezka – dřeviny, Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk (výstavba tematické naučné stezky – I. etapa)"; dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018

V areálu Mateřské školy ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, který je navržen pro realizaci naučné stezky, budou vysazeny nové listnaté a jehličnaté dřeviny. Pro návštěvníky, ale zejména pro předškolní děti a děti z I. a II. stupně základních škol, budou stromy uspořádány do tematické naučné stezky, na které je bude doprovázet postavička skřítka. Stezka bude rozdělená do dvou barevných tras, které budou rozdílné v obtížnosti.

V podzimních měsících roku 2018 se budou děti ze školky spolu s rodiči i pedagogy účastnit výsadeb, pomáhat při zalévání a udržování stromků, a také prožitkovým učením se seznamovat s jejich odlišnostmi.

Zájmem mateřské školy je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Velký význam hraje aktivní přístup, kdy se děti budou podílet na jednoduchých úkonech při výsadbách, úklidu a poté na venkovním výukovém programu. Záměrem je pamatovat na sociální interakce dětí a vybízet je ke komunikaci a sdílení. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí. Celá školní zahrada má dětem nabídnout řadu nových podnětů, které pozitivně ovlivní smyslové vnímání (např.: barva květů – oči, vůně – nos, struktura povrchu – hmat, ovoce v zahradě – chuť, zpěv ptactva – sluch). Vytvořené prostředí pozitivně ovlivní kreativitu, zájem, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí.

Realizace záměru bude provedena za podpory Pardubického kraje a města Žamberk a zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový a výchovný koncept v mateřské škole. 

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy