Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Samoobslužné ekologické úkolové sady pro školní kolektivy a veřejnost – projekt Ekocentra PALETA

15. 4. 2019

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Výzvy Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019 (Podprogram A).

Předmětem projektu je vytvoření nových samoobslužných úkolových sad. Ekocentrum PALETA v současné době nabízí celkem 7 interaktivních výukových sad, které vznikly jako možnost trávení volného času v areálu Natura Parku při příležitosti otevření této budovy v roce 2015. Sady rozvíjí vztah k přírodě z určitého specifického úhlu pohledu (podle tematického zaměření a věkového cílení se jmenují Vědec, Umělec, Krajinář, Turista, Ochranář, Vědec mladší, Umělec mladší) a byly pojaty jako samostatné brašny s pomůckami a manuálem půjčované návštěvníkům Natura Parku. Postupem času se ukazují nedostatky těchto sad a nutnost jejich úpravy. Ekocentrum PALETA se rozhodlo stávající sady s drobnými úpravami ponechat a zacílit na žáky 2. stupně a starší a zároveň vytvořit sady nové, pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.

Náplní nových samoobslužných úkolových sad bude příběh, v jehož rámci se bude dítě nebo skupina snažit ochránit přírodu plněním různých úkolů z oblasti environmentální výchovy. Projekt bude badatelsky orientován a důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a propojení se soustavou Natura 2000. Celkem vzniknou 4 nové interaktivní sady, 2 letní a 2 zimní, vždy jedna pro MŠ a jedna pro 1. stupeň ZŠ. Manuály ke hře budou převážně obrázkové, hra bude mít charakter rozhodovacího příběhu (gamebooku), který pomocí panelů s otázkami a úkoly odkazujícími na jiné panely v příběhové linii provede návštěvníka příběhem.

Cílem projektu je tedy zábavnou formou popularizovat soustavu chráněných území Natura 2000 a prostřednictvím interaktivních sad pro školní kolektivy a veřejnost vzbudit zájem o poznávání přírody a v souvislosti s tím i o její ochranu. Projekt je realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Finanční podpora MŽP činí 198 747 Kč.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy