Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Dva projekty Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice

6. 8. 2019

Projekty OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a AKTIVNÍ UČITEL - DOBRÝ UČITEL

V roce 2019 se díky podpoře Pardubického kraje z dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019 uskuteční 2 projekty – první je určen pro žáky a druhý pro pedagogy a další zaměstnance školy.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Projekt je určen pro žáky převážně z 9. ročníku Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice. V návaznosti na Školní vzdělávací program – učivo fyziky, chemie, přírodopisu, anglického jazyka v 8.-9. ročníku získávají žáci při výuce ve škole teoretické znalosti různými způsoby (např. využitím moderních ICT technologií), poskytnutím dotace však žáci „přijdou“ do reality a uvidí formou 2 exkurzí alespoň některé zdroje naživo. Se získanými informacemi budou dále pracovat. Žáci vytvoří výukové prezentace v anglickém jazyce pro spolužáky z nižších ročníků vypracované ve skupinách podle zadání učitele (jednotlivé zdroje energie). Projektem aplikujeme vědomosti do anglického jazyka, zdokonalíme znalosti při zpracování do počítačových prezentací, rozvineme prezentační schopnosti před žáky dalších ročníků. 

Aktivní učitel – dobrý učitel

Projekt je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice. Projekt navazuje na aktivity v roce 2017. Postupné vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO je letos zaměřeno na využití nových forem a metod nejen v přírodovědných předmětech a poznávání nových míst. První částí bude návštěva ekocentra Paleta v Oucmanicích, kde nám připraví odpolední program zaměřený na nové formy ve výuce a aktivity propojující mezipředmětové vztahy. Druhou částí bude návštěva expozice Živá voda v Modré u Uherského Hradiště. 

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy