Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Chráněná území Pardubického kraje

18. 10. 2017

Soutěž vyhlašuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody - ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Jedná se o soutěž korespondenční, určenou pro středoškoláky.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:  Soutěžící zakroužkují správné odpovědi k otázkám (viz. příloha). Vyplněný soutěžní kupón doplní svou adresou a vloží do obálky označené nápisem SOUTĚŽ. Obálku zašlou do 20. 11. 2017 na adresu ZO ČSOP Podorlicko, Podbranská 959, Česká Třebová 560 02.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.ekovychova.cz a na www.csop-podorlicko.org a budou zaslány na zúčastněné školy. Věcné ceny obdrží úspěšní řešitelé v průběhu prosince 2017.

Sdílej:
Poslat e-mailem