Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Světový den lesů - 21. březen

Dne 21. března slavíme Mezinárodní den lesů! Letošní ročník má téma Les a zdraví (Forests and health). Ke zvýšení povědomí o potřebě ochrany lesů každý rok probíhají různé připomínkové akce.

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 649 147 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti. V důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně zvětšuje - ročně asi o 700 ha.

Sdílej:
Poslat e-mailem