Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Podzemní voda učí… HYDROGEOPARK pro vědu a vzdělávání

3. 8. 2020

Seminář o možnostech využití unikátní infrastruktury pro objevování podzemní vody proběhne 9. září 2020 v Poděbradech (Hotel Golfi) a v Pátku (HYDROGEOPARK) od 9:00 do 16:00. Přihlašovat se můžete do 15. srpna.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář o HYDROGEOPARKU, který se uskuteční 9. září v Poděbradech, v zasedací místnosti Hotelu Golfi. Jeho náplní bude představení tohoto zařízení, ukázky doposud uskutečněných projektů a akcí a v neposlední řadě nabídka spolupráce pro školy, rozvojové agentury a vědeckou komunitu. V odpoledních hodinách pak proběhne exkurze do HYDROGEOPARKU s doprovodným výkladem a ukázkami.

Zájem o vodu je z různých důvodů stále aktuálnější. Podzemní voda zůstává pro mnoho lidí neznámou, přitom na její existenci stojí zdroje pitných vod, funkce přírody a Země jako klidné místo pro život.

HYDROGEOPARK je sítí více než dvaceti vrtů, které představují vstup k podzemní vodě. Ukazuje, jak se podzemní voda čerpá, jak se chrání a jak se může zachraňovat (expozice sanačních technologií), dojde-li k jejímu znečištění. Ukazuje, jak lze sledovat parametry (hloubku a chemická data on-line, mikroorganismy), jak ji vnímat v souvislosti se změnami počasí (meteorologická stanice) a jak by se správně mělo přistupovat k obnovování jejích zdrojů (model přírodě blízkého vsakování srážkových vod). Zároveň nabízí seznámení s výzkumnými projekty, které se zde uskutečnily a které ukazují cestu k nápravě.

Na akci se lze přihlásit na www.hydrogeopark.cz do 15. srpna 2020. Vložné na akci činí 2 000,- Kč bez DPH a zahrnuje studijní materiály, občerstvení, oběd a dopravu na exkurzi v HYDROGEOPARKU. Kapacita akce je omezená na 20 účastníků.

Více informací a podrobný harmonogram semináře v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy