Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Ekovýchova pro pětihory

15. 9. 2020

Čtvrtý ročník Národní konference EVVO a environmentálního poradenství bude zaměřen na výchovu k angažovanosti v době poznamenané klimatickou a koronavirovou krizí a proběhne 15. 10. 2020 od 9 do 17 hodin v Kongresovém sále BVV Brno. Akci připravuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a ČSOP Veronica, zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí.

Stejně jako jiné obory i environmentální výchova potřebuje mít své příležitosti pro setkávání a dialog různých proudů a aktérů. Jedině tak se může jako celek zkvalitňovat a rozvíjet. Počínaje rokem  2017 jsme proto zahájili pořádání výročních konferencí EVVO a EP a přejeme si, aby se stále více stávaly vrcholnou akcí pro klíčové aktéry oboru a zároveň příležitostí, která pomůže lépe představit náš obor veřejnosti i médiím.

Letošní ročník má název Ekovýchova pro pětihory. Pojem pětihory jsme si vypůjčili od dvou významných osobností – od Emilie Strejčkové, která díky své neobyčejné vůli a nezdolnosti dokázala přetvořit zříceninu usedlosti Toulcův dvůr a vybudovat zde nádherné ekocentrum, a od českého ekologa, biologa, cestovatele, spisovatele, dokumentaristy, vodáka a horolezce prof. Otakara Štěrby.

Konference je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Zkrátka všem, kdo se podílejí na tvorbě a naplňování Státního programu EVVO a EP.

Symbolický účastnický poplatek je stanoven na 150 Kč a bude hrazen v hotovosti na místě. Většinu nákladů hradí Ministerstvo životního prostředí a malou část také Jihomoravský kraj.

Více informací naleznete zde: http://konference-evvo.cz/.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy