Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Ekostory.cz - Projekt pro učitele či lektory ekologické výchovy

15. 1. 2019

Nový bezplatný projekt k využití při výuce občanské či ekologické výchovy. Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory.

Dokumentární film Ekostory (43 minut) se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a svobody. Film je opatřen didaktickými a pracovními listy. Ty umožňují s filmem živě pracovat a reflektovat jeho témata. Projekt lze využít jak na středních školách, tak v činnosti ekocenter, případně dalších typech projekcí.

Projekt je zamýšlen jako inspirativní. Klade si za cíl posloužit pedagogům a lektorům jako přitažlivý základ pro diskusi témat občanské či ekologické výchovy, k lepšímu uvědomění občanské role u žáků, pro nastínění vějíře forem možných občanských aktivit a angažovanosti, k zamýšlení nad rolí jedince v demokratické i nedemokratické společnosti. Smyslem filmu je vyvolat živou diskusi díky tématu, které je mladým lidem blízké. 

Informace pro lektory a učitele jsou přehledně zdehttps://www.ekostory.cz/vyukove-materialy

Filmem provází komentář, který volí co nejjednodušší jazyk, snaží se zasvěcovat do dobových kontextů a vysvětlovat je. Diváci nepotřebují příliš mnoho předchozích znalostí, komentář se i přes stručnost snaží být komplexní a návodný. Film byl vyroben přímo pro výukové účely v hodinách občanské či ekologické výchovy. 

Pro inspiraci mohou učitelé či lektoři využít i didaktické listy, pro žáky jsou zároveň určeny listy pracovní. Didaktické listy nabízejí dramaturgii školní hodiny následující po promítnutém filmu. Žáci si také mohou promítnout film sami doma a ve škole je možné se věnovat už jen práci s jeho obsahem. Obsahem didaktických listů je kostra takové hodiny. Pro žáky jsou určeny pracovní listy, které pedagogům usnadní přípravu na hodinu. Práci s tématy filmu a orientaci v nich  může usnadnit Manuál k filmu. Materiály stačí jen stáhnout z webu projektu ve formátu pdf a vytisknout. 

Součástí www.ekostory.cz jsou také inspirativní rozhovory se všemi postavami filmu zdůrazňující relevantní témata, dobové fotografie a biografické medailony. Ty lze využít k rozšíření projekce. 

Film je samozřejmě možné využít i mimo školy či ekocentra, uskutečnit veřejnou i soukromou projekci, doplnit o diskusi, apod. Jedinou podmínkou je nekomerční projekce bez vstupného.

Projekt má i facebookovou stránku www.facebook.com/projektekostory

Sdílej:
Poslat e-mailem