Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

23.5. Světový den želv

21. 5. 2023

Želvy jsou starobylou skupinu živočichů s ojedinělou tělesnou stavbou obývající naši planetu bezmála čtvrt miliardy let. Byly svědky vzestupu i pádu dinosaurů, viděly vzlétnout první ptáky a přihlížely vzniku člověka. Za posledních 30-40 let však klesly počty mnoha druhů natolik, že jim hrozí úplné vyhubení! V minulých staletích člověk bezohledně vyhubil obří suchozemské želvy na některých ostrovech, v současnosti se ohrožení želvích populací dotýká všech druhů. V mnoha oblastech světa jsou jejich vejce i maso důležitou tradiční potravou obyvatelstva, jejich krunýře jsou využívány jako surovina pro další zpracování, široké uplatnění mají želvy i při výrobě orientálních léčiv. Místa výskytu želv jsou činností člověka poškozována, znečišťována, rozdrobována či úplně zlikvidována a zastavěna. Mořské želvy hynou v bludných rybářských sítích, strádají mylnou konzumací plastového odpadu putujícího oceány a jejich rozmnožovací pláže zabírají lidé...

Sdílej:
Poslat e-mailem