Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

22.květen - Mezinárodní den biodiverzity

7. 5. 2023

22. květen se po celém světě slaví jako Mezinárodní den biodiverzity, tedy den biologické rozmanitosti či pestrosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů. Význam biodiverzity spočívá zejména v zachování přírodní rovnováhy. Jednotlivé druhy jsou totiž v přírodě vzájemně provázány a případné vyhynutí jednoho druhu může způsobit vyhynutí druhů dalších, může dojít k přemnožení druhů, kterými se vyhynulý druh živil apod. Biodiverzita má však mimořádný význam také pro člověka. Mnoho rostlinných i živočišných druhů využívá člověk jako potravu, léčiva, stavební materiál, surovinu pro výrobu oděvů i řady dalších výrobků. Zejména v souvislosti s léčením nemocí se předpokládají značné možnosti využívání dosud nepoznaných druhů. Cílem Světového dne biodiverzity je informování veřejnosti a zvýšení porozumění o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí. Světový den biodiverzity byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na počest dne, kdy byla vytvořena Mezinárodní úmluva o biologické rozmanitosti, tedy 22. května 1992. V ČR vstoupila Úmluva v platnost 3. března 1994. Česká republika stejně jako další státy i celá EU v návaznosti na Úmluvu strategie ochrany biologické rozmanitosti připravují a realizují jednotlivá opatření pro snížení ohrožení přírody a zachování její hodnoty. Aktuální Strategie biologické rozmanitosti EU do roku 2030 zahrnuje například cíle posílení ochrany a zlepšení stavu chráněných území, ale i zemědělské krajiny, lesů, městského prostředí apod. Z hlediska obnovy přírody bude pracovat také na navrácení funkcí řadě poškozených ekosystémů, přírodních stanovišť, záchraně či udržení dobrého stavu druhů i odstranění invazních druhů. Česká republika se na plnění těchto cílů aktivně podílí. Podpoře biodiverzity u nás se věnují desítky projektů a aktivit vlastníků pozemků a dalších soukromých subjektů, státních a samosprávných institucí a nevládních neziskových organizací.

Kolik žije na naší planetě druhů?

Je všeobecně známo, že se to neví…

• Popsáno je zatím asi 2 miliony druhů.

• Odhady se velmi různí –10–30 (150) milionů druhů, na území České republiky zhruba 60 000 druhů.

 

Každý den vymizí z přírody 50 živočišných a rostlinných druhů.

Za vymíráním stojí především násilné změny životního prostředí způsobené člověkem a lov.

Rychlost vymírání v současné době se uvádí zhruba 100x až 200x vyšší než rychlost přirozeného vymírání.

Sdílej:
Poslat e-mailem