Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

13.5. Světový den pro spravedlivý obchod

Každý rok druhou květnovou sobotu si připomínáme Světový den pro fair trade, který je věnován podpoře spravedlivého obchodu. Ten dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích tzv. globálního Jihu (Afriky, Asie a Latinské Ameriky) uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

Světový den pro spravedlivý obchod se ve světě slavil poprvé roku 2002. V Česku se tento den připomínal poprvé v roce 2004. Od roku 2011 se vrcholem oslav stal v ČR piknikový happening Férová snídaně. Běžně má podobu komunitního pikniku, který pořádají dobrovolníci a dobrovolnice na téměř 200 místech republiky a schází se na něm přes 8000 lidí. Vyjadřují tak podporu pěstitelům, jak ve svém okolí, tak těm daleko ve světě.

Hlavní benefity zapojení pěstitelů do systému Fairtrade:

  • Dostávají spravedlivě zaplaceno a děti mohou posílat do školy (dětská a otrocká práce je v certifikovaných družstvech zakázaná).
  • Demokraticky a společně rozhodují o bonusovém fairtradové příplatku.
  • V roce 2019 představoval fairtradový příplatek pro 1,7 milionů farmářů celkově 190 milionů EUR, průměrně tedy 118 000 EUR na zapojené družstvo. V Pobřeží slonoviny a Ghaně 220 000 pěstitelů rozhodovalo o 25 milionech EUR.
  • Jsou zapojeni do spolurozhodování o celém nastavení systému Fairtrade, na výročních valných hromadách organizace mají 50% volebních hlasů.
  • Dbají na dodržování lidských práv a vytvářejí protidiskriminační programy.
  • Výbory pro nerovnosti mužů a žen zajišťují, aby se pracovnice na farmě nebály ozvat ohledně problémů diskriminace, mzdové nerovnosti nebo sexuálního obtěžování.
  • Pěstují šetrně k životnímu prostředí a posilují svou odolnost vůči globálním změnám klimatu.
  • Expertní a praktické poradenství pomáhá družstvům zavádět ekologické fairtradové standardy zahrnující zákaz odlesňování, redukci uhlíkové stopy a ochranu biodiverzity.

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv.

Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.

zdroj: www.enviweb.cz


Sdílej:
Poslat e-mailem