Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Ekologická olympiáda pro středoškoláky

6. 2. 2018

Krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků se bude konat v Ekocentru PALETA Oucmanice. Téma letošního ročníku je "Dřeviny rostoucí mimo les"

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem  je  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, ...) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Termín krajského kola: 20. - 22. 3. 2018

Hlásit se mohou 3-členné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán 1 tým, ale hlásit se mohou týmy 2. Nebude-li kapacita naplněna, vezmeme i druhé týmy z daných škol. V případě většího zájmu, než je kapacita, mají přednost včasnější přihlášky.

Přihlašování do: 16. 2. 2018

Přihlášky zasílejte na: misa.mikovcova@email.cz 

Více informací zde: http://www.ekolympiada.cz/o-soutezi/ 

Sdílej:
Poslat e-mailem